POSTANI DONATOR


PONUDBA KK JANČE

GENERALNO POKROVITELJSTVO

 

Osnovna investicija je 25.000 EUR letno, za obdobje štirih let. Dodatna investicija je v obdobju štirih let dvakrat investirati v tekmovalne drese, trenirke in športne torbe, kar je dodatnih 2.500 EUR letno. Poleg tega so še stroški sodelovanja OKŠ-ja pri sponzoriranju KK Janče v višini 2.500 EUR letno. Tako je celotna investicija 30.000 EUR letno za obdobje štirih let. Znesek se lahko izplača v treh obrokih znotraj tekmovalnega obdobja ( primer: 15. avgust 2015, 15. december 2015, 15. marec 2016 ).

 

Investicija za opremo in stroški sodelovanja OKŠ-ja se plačajo na začetku tekmovalnega obdobja 15.avgust 2015. Višina investicije in vse pravice v naslednjih poglavjih veljajo le v primeru 4 letnega sodelovanja.

 

DONACIJA

V skladu z 52. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2), ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove) za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, invalidske,znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in to le zatakšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je možno uveljaviti v znesku vseh izplačil za navedene namene v celotnem davčnem obdobju, vendar največ do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka davčnegaobdobja zavezanca in največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

 

SPONZORSTVO

Z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je najpomembnejša natančna opredelitev posameznih vrst

protiuslug, ki vključuje opis načina in obsega izvedbe ter vrednost teh protiuslug. Če posel

sponzoriranja ni pogodbeno opredeljen oz. sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov,so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodki in ne znižajo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Posel sponzoriranja je v celoti davčno priznan odhodek le, če sponzorska pogodba vsebuje vse potrebne elemente. Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe,ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Prav tako sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.

 

Iz davčnega vidika je najprimernejša kombinacija donatorstva ( če ima podjetje možnost znotraj 0,3 odstotkov ) in sponzorstva znotraj katerega se opredelijo pravice in dolžnosti.

V KK Janče si želimo stabilnega pokrovitelja s katerim bi sklenili dolgoročno sodelovanje, ki bi prineslo dodano vrednost obema. Ravno zmagovalna kombinacija sodelovanja za obe strani je naše vodilo pri iskanju generalnega pokrovitelja.

 

KK Janče smo na košarkarskem zemljevidu že več kot 20 let in brez lažne skromnosti lahko danes

rečemo, da smo pri delu z mladimi med 5 najboljših klubov v Sloveniji ( lansko sezono smo po rednemdelu tako pri mladincih kot pri kadetih zasedli tretje mesto ). Si pa želimo, tako kot verjamemo, da tudi vi, na sam vrh v vseh starostnih kategorijah od najmlajših pa do mladincev. Ves ta čas imamo tudi člansko ekipo, s katero bom naslednjo sezono igrali v 3. Ligi in je namenjena kaljenju mladincev in kadetov med članskimi igralci. KK Janče sodeluje tudi z daleč najmočnejšo košarkarsko šolo v Sloveniji ( OKŠ ), ki deluje v Ljubljani in ima pod svojim okriljem več kot 1500 najmlajših košarkarjev. 

 

Zavedamo se, da je danes poslovni svet drugačen, kot je bil še včeraj, zato smo pripravili ponudbo, ki upošteva vseh 5 vidikov uspešnosti podjetja prihodnosti:

 

1. ZADOVOLJSTVO LASTNIKA

a) S sodelovanjem, imenom podjetja kot uradnim imenom kluba, s športnimi zmagami,

ustvarjanjem reprezentantov, družbeno odgovornostjo, se povečuje UGLED podjetja in

lastnika.

b) Generalnemu pokrovitelju pripada podpredsedniško mesto v upravnem odboru kluba in na

ta način možnost SOUPRAVLJANJA klubskih dejavnosti.

c) Sodelovanje bo definirano na način DAVČNE OPTIMIZACIJE za podjetje.

d) Skozi aktivnosti opisanih v naslednjih točkah se bodo POVEČALI PRIHODKI podjetja.

e) Vsak vložen evro se mora davčno optimizirati in povratno prinesti DODANO VREDNOST za

podjetje.

 

2. ZADOVOLJSTVO POSLOVNIH PARTNERJEV

a) Generalnemu pokrovitelju bomo pomagali tudi do PREPOZNAVNOSTI poslovnih partnerjev,

saj lahko oblikujemo t.i. SPONZORSKI POOL, skozi katerega bo lahko generalni pokrovitelj

pomagal promovirati svoje partnerje.

 

3. VPLIV NA STRANKE

 

3.1. MARKETINŠKE DEJAVNOSTI

a) Podjetje se bo lahko PROMOVIRALO NA TEKMAH, skozi ime kluba, napisih na dresih,

trenirkah, torbah, promocijskih panojih na vseh tekmah ekip KK JANČE in OKŠ ekip.

b) Promocija imena bo tudi v TISKANIH MEDIJIH ( Časnik Ekipa ) in na SPLETNIH STRANEH ( KZS, Slovenska košarka, Košarka.si, KK JANČE, OKŠ ) ter preko FB-ja ( KK JANČE in OKŠ ).

c) Prav tako vam ponujamo možnost SNEMANJA REKLAM (brez honorarja za nastopajoče) z

igralci KK Janče in udeležbo košarkarjev KK JANČE na različnih DOGODKIH V PODJETJU(brez

honorarja za nastopajoče).

d) KK JANČE in OKŠ vsakoletno organizirata poletni kamp, individualno vadbo na košarkarski

akademiji, vodita Ljubljansko prvenstvo vseh osnovnih in srednjih šol, ulično košarko ter

veteransko rekreativno ligo. Generalni pokrovitelj bo promoviran na čisto vseh teh dogodkih.

e) Septembra bo OKŠ kandidirala za organizacijo EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA na katerega

bodo povabljene košarkarske šole iz različnih evropskih držav in generalni pokrovitelj KK

JANČE bo promoviran tudi na tem dogodku.

 

3.2. DOSEG MARKETINŠKIH DEJAVNOSTI

a) V okviru KZS-ja bodo vse ekipe KK JANČE v različnih starostnih skupinah odigrale preko 100

TEKEM.

b) Na spletni strani KZS so v 24 urah objavljeni vsi rezultati in statistični podatki v vseh

starostnih skupinah.

c) Na spletnih straneh ( Slovenska košarka in Košarka.si ) so objavljeni vsi rezultati ČLANSKIH

EKIP.

d) Vse aktualnosti, rezultati, slike iz tekem, komentarji bodo ažurno objavljeni na FB-ju KK

JANČE in OKŠ, ki ima 1000 SLEDILCEV.

e) Na spletnih straneh KK JANČE in OKŠ bo na voljo PROSTOR ZA PROMOVIRANJE generalnega sponzorja oziroma določenih brandov, izdelkov tudi partnerjev v POOL-u. OKŠ spletna stran je imela v treh letih 150.000 OGLEDOV, na podstrani kjer objavljamo fotografije pa se v ne še dveh letih delovanja, bližamo MILIJONU OGLEDOV, če smo natančni, smo pri 900.000

OGLEDIH.

f) OKŠ združuje 1500 IGRALCEV v 38 OSNOVNIH ŠOLAH, še dodatnih 1500 IGRALCEV pa igra v

šolskem prvenstvu osnovnih( 46 ) in srednjih šol ( 22 ), ki organizacijsko spadata prav tako

pod okrilje OKŠ. V tem tekmovanju se odigra preko 200 TEKEM na katerih bo možno

promovirati generalnega pokrovitelja. Tu pa so še tekme veteranov in turnirji v ulični košarki

na katerih bo vedno prostor za promocijski pano.

 

4. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

a) V ponudbi nismo pozabili niti na zaposlene v podjetju generalnega pokrovitelja, tako smo se

dogovorili, da bodo imeli čisto vsi zaposleni v podjetju ugodnosti pri nakupu izdelkov v

trgovinah INTERSPORT. Za vse nakupe bodo prejeli ob identifikaciji pokroviteljstva KK JANČE

20% POPUST, za košarkarske izdelke pa 30% POPUST.

 

5. DRUŽBENA ODGOVORNOST

a) PODPORA ŠPORTU.

b) RAZVOJ MLADIH, tako gibalno kot duhovno.

c) Z generalnim pokroviteljstvom in vlaganjem v KK JANČE in OKŠ pomagati mlade izpred

računalnikov in jih iz ulic USMERITI V TELOVADNICE.

d) VRAČANJE SOCIALNEMU OKOLJU v katerem delujete.

 

V KK JANČE smo prepričani, da je zmagovalna kombinacija prihodnost našega sodelovanja, če le združimo moči in skupaj spišemo zgodbo o uspehu. Na naši strani je predanost delu, strast do

košarke, strokovno delo in rezultati, na vaši strani pa poleg 22-tih razlogov, ki so opisani v zgornjih petih točkah, verjamemo, da tudi vera v lepšo prihodnost mladih. Mogoče ne moremo narediti tisoč novih vrhunskih igralcev, ker ima pri tem vlogo tudi talent, ki ga ne morejo imeti vsi, lahko pa pripomoremo k vzgoji tisočih novih, pravilno in pozitivno usmerjenih oseb, ki bodo lahko uspešne v katerem koli delu, ki ga bodo, v svojem življenju, opravljale kasneje.